Privacy Beleid

Welke persoonlijke data houden we bij?

Klantengegevens

Om een goede dienstverlening aan te bieden houden we gegevens van onze klanten bij. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden verwerkt door KøR FV, Dokter Coensstraat 63, 2660 Hoboken.

Met wie delen we deze informatie? In de regel met niemand; tenzij we de informatie moeten delen om onze verplichtingen naar onze ondersteuners toe te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan uw adres dat we meegeven met de pakketleverdienst.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens enkel voor een duidelijk en gerechtvaardigd doel:

-om onze verplichtingen als FV naar onze ondersteuners te vervullen.

-om te kunnen communiceren met u, onze ondersteuner.

Hoe verwerken we je persoonsgegevens?

We vragen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens op en gaan er zorgvuldig mee om.

Dit betekent dat onze medewerkers discreet omspringen met je gegevens, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taken

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • recht op inzage:

je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen;

  • recht op correctie:

als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren;

  • recht op bezwaar:

je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;

  • recht om vergeten te worden:

Je mag ons vragen om je gegevens te verwijderen uit onze databases.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je een schriftelijk verzoek indienen: ofwel via email (info@kor-wijnverkoop.be) of per post naar het adres bovenaan in deze policy vermeld.

Cookies

Als u een bericht achterlaat op onze site mag u er voor kiezen om uw naam, email en website in cookies op te slaan. Deze cookies zijn voor uw gebruiksgemak zodat u niet opnieuw uw gegevens dient in te vullen bij een nieuw bezoek. Deze cookies blijven een jaar bestaan.

Als u onze log-in pagina bezoekt plaatsen we een tijdelijke cookie om na te gaan of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt gewist bij het sluiten van uw browser.

Als u inlogt als gebruiker van deze site zullen we verschillende cookies plaatsen om uw login informatie en weergave opties op te slaan. Login cookies blijven twee dagen bestaan, weergave optie cookies een jaar. Als u ‘Onthoud mij’ selecteert zullen de login cookies 2 weken geldig blijven. Als u uitlogt uit uw account zullen deze cookies verwijderd worden.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies: zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies: zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies: zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies: zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Commentaren

Wanneer gebruikers van deze website commentaren achterlaten houden we de data bij die in het commentaar formulier zijn achtergelaten bij, evenals het IP-adres en de browser om ons te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde ‘hash’ gecreëerd op basis van je emailadres kan gedeeld worden met Gravatar. Op die manier kunnen we uw profielfoto tonen bij een achtergelaten bericht. Het privacybeleid van Gravatar kan u hier nalezen: https://automattic.com/privacy

Embedded content van andere websites

Artikels of pagina’s op deze website kunnen mogelijk ingesloten content (video, foto’s,…) bevatten van andere websites. Inhoud die ingesloten is gedraagt zich op exact dezelfde wijze alsof u de originele website bezoekt.

Schuiven naar boven